Rekrutacja 2012 r

 

 nabor2019

Nabr22019

 

Klauzula informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Diecezjalna Szkoła Muzyczna II st. w Gliwicach, ul. Łużycka 1 44-100 Gliwice, tel. 032 2307875.

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz dokumentacji pozaszkolnej zawieranej na potrzeby działalności Administratora. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja zadań związanych z powyższymi celami co jest jednoznaczne z odstąpieniem od procesu rekrutacji.

4. Podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku przyjęcia kandydata do szkoły podstawą przetwarzania oprócz zgody jest także obowiązek ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) wynikająz Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

5. Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu przetwarzane są do celów rekrutacji do Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II st. W przypadku nieprzyjęcia kandydata do Diecezjalnej Szkoły Muzycznej dane zawarte w formularzu będą przetwarzane przez okres roku od zakończenia rekrutacji. Dane osoby przyjętej do szkoły oraz jej rodziców będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Odbiorcą danych osobowych będą organy państwowe i instytucje, którym Administrator przekazuje dane na podstawie przepisów prawa oraz mogą być także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Diecezjalna Szkoła Muzyczna II st. w Gliwicach.

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych o ile nie jest to sprzeczne z innym przepisem prawa polskiego a Administrator posiada odpowiednie możliwości techniczne do realizacji danego prawa.

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadrzędnego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich z wyjątkiem danych zamieszczanych na profilu Facebook szkoły. Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności Administratora: www.mk.kuria.gliwice.pl.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Mateusz Derner


Copyright © 2012.    DeUM - Diecezjalne Uslugi Multimedialne.    All Rights Reserved   

   KS