Rekrutacja 2012 r

 

 Plakat dzie otwarty 2019 0001

Czytelnia

 
 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-15.00
 
Regulamin
 
1. W szkole funkcjonuje czytelnia szkolna, służąca do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonalenia pracy nauczycieli, popularyzowania wiedzy.
2. Czytelnia służy uczniom i nauczycielom Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II stopnia oraz Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach, a także osobom z zewnątrz.
3. Zbiory czytelni obejmują:
  • materiał nutowy – literaturę organową, literaturę fortepianową, utwory wokalne (chóralne i solowe), śpiewniki, chorały;
  • mszały, obrzędy sprawowania sakramentów, lekcjonarze;
  • encyklopedie, książki, podręczniki i inne publikacje;
  • czasopisma muzyczne: m. in. Ruch Muzyczny, Canor, Liturgia Sacra;
  • płyty CD.
4. Zbiory czytelni służą przede wszystkim jako pomoce dydaktyczne na lekcjach instrumentu oraz na zajęciach teoretycznych.
5. Książki i podręczniki można wypożyczać do domu na okres jednego tygodnia. Z materiałów nutowych słowników, encyklopedii oraz pojedynczyche egzemplarzy książek można korzystać wyłącznie na miejscu.
6. Wyszukiwania pozycji książkowych można dokonywać przy stanowisku komputerowym w folderze zatytułowanym "czytelnia - katalog".
7. Każdorazowe wypożyczenie przez nauczyciela bądź ucznia nut, książek i innych pozycji należy potwierdzić wpisem w Zeszycie Wypożyczeń i Karcie Książki.
8. Wypożyczeń wszystkich pozycji dokonuje opiekun czytelni.
9. Za przedłużanie terminu zwrotu będą pobierane opłaty w wysokości 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.
10. Za zabieranie na zajęcia nut, książek i śpiewników odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący.
11. W razie utraty bądź zniszczenia pozycji ze zbioru czytelni należy ją odkupić.
12. Płyty CD nie podlegają wypożyczaniu. Można z nich korzystać wyłącznie w czytelni w miejscu przystosowanym do ich odsłuchiwania.
13. Wszyscy korzystający z czytelni odnotowują swoją obecność w Zeszycie korzystających z czytelnii.
14. Osoby spoza Szkoły i Studium – organiści, muzycy kościelni mogą korzystać z czytelni wyłącznie na miejscu.

Copyright © 2012.    DeUM - Diecezjalne Uslugi Multimedialne.    All Rights Reserved   

   KS